Pokerstars online casino

4.7/5 - (3 votes)

Copyright © 2001-2021, Rational Intellectual Holdings Limited. Всички права запазени. TSG Interactive Plc, регистрационен номер на компанията C53434, с регистриран адрес Spinola Park, Level 2, Triq Mikiel Ang Borg, St Julians SPK 1000, Malta. TSG Interactive Plc притежава лиценз № И-1827 от 18 февруари 2014, издаден от Държавната комисия по хазарта (лиценз № 000030-13687 от 28 октомври 2019), и се регулира от Националната агенция за приходите. Хазартните игри в интернет са регулирани в Република България. Хазартните игри могат да доведат до пристрастяване.Правила и условия | Политика за конфиденциалност | Предпочитания за поверителност | Отговорно залагане

Register now!

bg

Get your bonus!

2 thoughts on “Pokerstars online casino

  • 11.12.2021 at 01:33
    Permalink

    Excuse for that I interfere � I understand this question. Write here or in PM.

  • 11.12.2021 at 01:33
    Permalink

    Between us speaking, in my opinion, it is obvious. I recommend to look for the answer to your question in google.com

Leave a Reply

Share via
Copy link
Powered by Social Snap